Artikler og foredrag

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com

 

Ryfylke Næringshage arranger ulike kurs og kompetansetilbud for bedrifter og virksomheter.

På denne siden finner du ulike linker til presentasjoner som har vært gjort i regi av Ryfylke Næringshage og til

aktuelle og interessante artikler som kan ha interesse.

 

Ryfylke Næringshage arrangerte fagdagen "Kloke hender tar grep " i august 2016. Foredragene kan du laste ned her:

 

Ryfylke Næringshage arrangerte fagdagen "Kloke hender tar grep" 21. august 2015 i forbindelse med Tomatfestivalen.

De ulike foredragene kan du laste ned her:

Sveinung Svebestad

Bjarne Brøndbo

Jens Strøm

Opplysningskontoret for Frukt og Grønt

Borghild Fiskå

 

 

Håndbøker om grendelag som utviklingskraft- utgitt av Ryfylke Næringshage i 2016