AgriGrunderSkolen

VEL GJENNOMFØRT AGRIGRÜNDERSKOLE

Tidenes første Agrigründerskole er over og vi har delt ut kursbevis til 10 engasjerte jenter og gutter. Dette lover bra for fremtiden i landbruket.

Kurset, som har gjennomført 3 samlinger, ble avsluttet 20.februar 2014. Denne kvelden hadde vi også gjester med fra Vinterlandbruksskulen i Ryfylke.

Kurset vil nå rullere årlig i ulike deler av fylket.

Neste kurs vil starte allerede den 13. mars på Bryne Kro og Hotell. Ansvarlig for gjennomføringen blir da Klepp Rekneskapslag Les mer

Deltakere og forelesere

Ryfylke Næringshage og Rennesøy kommune arrangerer i samarbeid med Klepp Rekneskapslag og Norsk Landbruksrådgivning, avd. Rogaland, fylkets første AgriGründerSkole. 28. november 2013 starter vi opp med den første av tre samlinger.

AgriGründerskolen

Program samling 1

Program samling 2

Program samling 3

 

Presentasjoner fra siste samling 20. februar

Forretningsplan

Investeringsøkonomi

Utbygging av garden

 

Skjema for veiledning etter endt kurs

VELKOMMEN TIL ETABLERERKURSET "AGRIGRÜNDERSKOLEN"

 

Det er planlagt 3 samlinger i kurset.

 

For påmelding: Informasjon

Eller: synlegogstolt@gmail.com tlf 416 18 116

 

 

1. samling ( 28. november 2013)

"Fra lønnsmottaker til næringsdrivende".

Forelesere: Siri Breivik fra Finnøy Økonomi og Line Mari Ryvoll fra Klepp Rekneskapslag

 

2.samling ( 9. januar 2014)

"Et robust og trygt gårdsbruk"

 

3.samling (20. februar 2014)

"Hvor går veien videre?"

 

Brosjyre

 

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com