Prosjekter

Ulike prosjekt og satsinger

Ryfylke Næringshage er i tillegg til å være en forretningsutvikler, prosjektkoordinator og ledelse for flere satsinger, såkalte prosjekt. Spissing av ulike nærings,- og lokalsamfunnsområder gir nye bedrifter og nye tiltak som kan igangsettes i lokalsamfunnene. Ryfylke Næringshage er igjen opptatt av å følge opp prosjekt som blir igangsatt, slik at aktiviteter også kan fortsette etter prosjektperioder er gjennomført.

 

Vi er også svært stolt av å ha vært representert i et internasjonalt prosjekt. Vital Rural Area (se link til høyre) har resultert i et bygdeutviklingsverktøy som har fått navnet "Rural Power Pack", et verktøy med bidrag fra mange kommuner og regioner fra de landene som har deltatt. "Rural Power Pack" vil bli videreført i næringshagen sine virkekommuner.

 

Nå er vi i gang med et reiselivsprosjekt. Vi gjennomfører også et prosjekt rettet mot landbruksungdom, AgriGründer 2012-2013.

 

Sist, men ikke minst er vi i gang med en større satsing der vi skal bruke grendelag, frivillige lag og organisasjoner som utviklingskraft. Vi skal lage en metodikk som også på sikt vil kunne bli brukt av andre distriktskommuner i Rogaland/ landet. Prosjektet bærer navnet "Livleg Engasjement"

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com

Vital Rural Area 2009-2013

 

Her kan du finne Rural Power Pack

 

www.vitalruralarea.eu