Livleg Engasjement

 

 

 

Livleg Engasjement

 

 

 

 

Ryfylke Næringshage har sammen med Finnøy kommune deltatt i prosjektet "Livleg Engasjement" fra oktober 2013- september 2016. Prosjektet har vært støttet med midler fra Rogaland Fylkeskommune sin LUK (lokalt utviklingsarbeid i kommunene). Tre prosjekt i Rogaland har vært plukket ut i denne satsingen. "Livleg Engasjement" er ett av disse.

 

Prosjektbeskrivelse

 

"Livleg Engasjement" retter seg mot grendelag, frivillige organisasjoner og virksomheter i Finnøy kommune. Det skal utarbeides en metodikk/ politikk, for hvordan bruke grendelag og andre frivillige lag og organisasjoner som utviklingskraft i kommunene Temane for arbeidet vil primært rette seg mot næringslivsutvikling, livsstilsaktiviteter og omdømme/profilering. Litt lengre ned på siden kan du laste ned håndbok 1 og 2 utarbeidet i prosjektet.

 

 

Vår danske kollega Povl Nørgaard har vært ansatt som prosjektmedarbeider i prosjektet og har hatt ansvar for gjennomføring av de ulike aktivitetene. Povl har kompetanse innen prosjektledelse, rådgivning, produktutvikling mv. Povl har pendlet ca. en uke i måneden mellom Århus og Finnøy. Vi har i dette prosjektet og i utarbeidelse av håndbøkene hentet mye inspirasjon fra Danmark, spewsielt fra Vejen kommune.

 

Kontaktinfo:

Povl Nørgaard, epost: povlnorgaard@finnoy.com

Telefon: +45 31 72 01 45

Heidi Skifjell, epost: fnhage@finnoy.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev frå prosjektet

Nyhetsbrev juni 2015

Nyhetsbrev 3/2014

Nyhetsbrev 2/2014

Nyhetsbrev 1/2014

 

Prosjektbeskrivelse og diverse referater

 

Prosjektbeskrivelse

 

Idèmøte på Halsnøy 24. mars

Invitasjon til møte om Fellesforum 22.mai 2014

Referat fra møte mellom grenda-og vekstlag 22. mai 2014

Referat fra møte mellom grenda-og vekstlaga 23. september 2014

Referat frå møte i Fellesforum på Ombo i mars 2015

Referat fra møte i Fellesforum 24.11.2015

 

Fra studietur til Vejen kommune 5.-7. mai 2015

 

Sammendrag

Presentasjon Utvikling Vejen

Presentasjon Vejen kommune v/ utviklingsavdeling

Presentasjon av Glejberg lokalråd

Avisartikkel fra besøk

 

 

 

Håndbok for grendelag som utviklingskraft/ andre dokument

Håndbok "Livleg Engasjement- teoridel

Håndbok "Livleg Engasjement- verktøykasse

Lokal utviklingsplan Glejberg lokalråd i Danmark

Folder fra Glejberg lokalråd i Danmark

 

Hjemmesider grenda-og vekstlaga

 

www.fogn.org

www.sjernaroyvekst.no

www.ombo.no

Finnøy kommune har fått frivilligsentral. På nettsiden til frivilligsentralen finner du blant annet en oversikt over alle lag og rganisasjoner i Finnøy.

 

www.finnoy.frivilligsentral.no

 

 

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com