Lokalmat-reiseliv

Lokalmat- reiseliv 2015

Ryfylke Næringshage mottok i 2015 tilskudd fra LMD (landbruk og matdepartementet til et ett-årig prosjekt med fokus på lokalmat og reiseliv. Prosjektet ble også støttet med midler fra Ryfylkefondet.

 

Det ble etablert en prosjektgruppe med deltakere fra Rymat SA, Ryfylkealliansen, Ryfylke IKS, Reisemål Ryfylke og Ryfylke Næringshage.

 

Flere aktiviteter ble gjennomført i løpet av 2015. Målet med prosjektet: Øke verdiskaping for lokalmat i Ryfylke ved å knytte lokalmat opp mot reiselivet.

 

Her kan du lese rapport fra gjennomført prosjekt.

 

Last ned produktark med Ryfylkeretter utviklet i prosjektet.

 

Her finner du et hefte over Rymatprodusenter

 

 

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com