Rennesøy

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com

 

AVDELING RENNESØY

 

Ryfylke Næringshage har et avdelingskontor i Kaihuset i Vikevåg på Rennesøy. Kontoret er betjent med ansatte fra Ryfylke Næringshage hver onsdag.

 

Rennesøy kommune kjøper tjenester av Ryfylke Næringshage for veiledning av gründere i en førstelinjetjeneste. Innbyggere av Rennesøy kan med dette motta tre timer gratis veiledning i oppstartsfasen.

 

Har du en ide du vil ha drøftet, ta kontakt. Ryfylke Næringshage har ulike verktøy som brukes i veiledningen av nye gründere. Vi starter som regel med en presentasjon av Osterwalder- modellen

Osterwalder gir din gründeride mer kjøtt på beina, og den er et godt utgangspunkt for en strukturert og god forretningsplan.

 

Rennesøy kommune deltar også i SIVA sitt næringshageprogram. Eksisterende næringsliv får med dette tilbud om foretningsutviklingshjelp fra ansatte i næringshagen. Vi har utviklet gode verktøy og metoder også for veiledning av eksisterende bedrifter som har som mål å vokse.

 

 

Behov for kontorplass?

Ryfylke Næringshage samlokaliserer bedrifter under ett og samme tak. I Kaihuset har vi ledige kontorer for gründere som har behov for en kontorplass til en rimelig leie. I dag er det fire bedrifter som er lokalisert i Kaihuset, Topp Afrika AS, Blomen Hage og Landskap AS, Alchemilla og Ryfylke Næringshage. Vi deler på infrastruktur som fellesutgifter som renhold, strøm, kopimaskin, kaffe/te, møterom mv. Er du interessert i kontorplass, ta kontakt. Du vil delta i et innovativt og godt miljø.

 

 

 

Kontaktperson:

Oddrun Merete Reilstad Handeland , epost: oddrun@finnoy.com

Mobil: 993 81 032 ( ringe og avtale tid, da det hender at Oddrun Merete ikke alltid er fysisk tilstede på kontoret i Vikevåg)