Tjenester

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com

 

Ryfylke Næringshage tilbyr flere type tjenester, alt fra å veilede og hjelpe deg som vil starte din egen bedrift, til å lede og gjennomføre ulike større satsinger og prosjekt.

 

Vi har en blågrønn profil med satsinger innen landbruk, havbruk, reiseliv og kultur. De siste årene har vi også fått mye kompetanse på lokalt samfunnsutvikingsarbeid med fokus på aktiviteter som: omdømmebygging, mobilisering av folk, utvikling av mindre lokalsamfunn, metodikk og verktøy for frivillige lag og organisasjoner mv. Lokal samfunnsutvikling og næringsutvikling henger i hop.

 

Hovedkontoret vårt ligger på Judaberg, men vi har også et avdelingskontor i Vikevåg, Rennesøy kommune. Finnøy kommune og Rennesøy kommune har en samarbeidsavtale med Ryfylke Næringshage om kjøp av førstelinjetjenester for grundere. Det samme har Kvitsøy kommune. Er du grunder og trenger veiledning, ta kontakt!

 

På denne "siden" kan du klikke deg inn på ulke undersider for å finne nærmere informasjon om tjenestetilbudet vårt.

 

Synleg og stolt er Ryfylke Næringshaga sitt slagord.