Inkubatortilbud

INKUBATOREN

 

Inkubatoren (Ipark) assisterer gode ideer med vekstpotensiale slik at disse får utviklet og etablert seg på en best tjenlig måte. Målet er å hjelpe gründeren, fra idestadiet til kommersialisering. Denne veien kan være kronglete, lang og gjerne vanskelig å gå alene.

 

Ryfylke Næringshage mobiliserer ulike ideer fram til opptak i Ipark. Fra oppstart av Ryfylke Næringshage i 2007, er 6 gründerideer tatt opp i inkubatoren i Ipark, alle med vekstpotensiale.

 

Ryfylke Næringshage og Ipark Stavanger er i samme familie, SIVA- familien. Vi samarbeider gjennom felles møter, deler kompetanse og setter gründeren i sentrum.

 

Inkubatoren jobber med ulike bransjer. I Ipark Stavanger er disse: Helse og bioteknologi, Energi, Mat, Kultur og IKT. Har du en ide du mener er unik, kanskje ikke tenkt før, samt har et potensielt stort marked innenfor en av disse bransjene, ta kontakt.

 

Nærmere informasjon om Ipark og tilbudet her, finner du på:

www.ipark.no

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com