Næringsfond i Finnøy

 

 

Finnøy kommune mottar Aga- midler fra kommunal-og regionaldepartementet. Dette fordi Finnøy kommune og nærinsliv betaler for mye i arbeidsgiveravgift som vi får tilbake, so g Aga- midlene (post 61) følger vedtatte retningslinjer som er utarbeidet for bruk av disse pengene. Retningslinjene for aga- midler står omtalt i kapittel 551, 61.-lenke under.

 

Gründer, bedrifter, organisasjoner m.fl. kan søke om midler fra fondene. Det gis tilskudd til ulike aktiviteter. Dette kan f.eks være: utvikling av en forretningsplan, markedsundersøkelser, kurs og kompetansetiltak, markedsarbeid, nettverksarbeid, reiser, stedsutviklingstiltak, forskning, konsulenthjelp etc. Fondet gir ikke støtte til store fysiske investeringer.

 

I Finnøy kommune er det Finnøy Næringsforening som adminsistrerer og organiserer aga-midlene på oppdrag fra kommunen. Opptak skjer hele året og søknadene behandles i næringsforeningens sine styremøter.

 

Nærmere informasjon om aga-midler og søknadsskjema, se www.finnoy.info/

 

 

 

Retningslinjer for kap.551, post 61- aga-midler

 

 

 

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com

Aga- midler i Finnøy