Målbedrifter

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com

 

Målbedriftene- målet er vekst!

Ryfylke Næringshage deltar i SIVA sitt næringshageprogram der målbedrifter står i fokus. En målbedrift er en bedrift som

mottar forretningsutviklingshjelp fra næringshagen og som har skrevet under en målbedriftsavtale.

 

En målbedrit har ambisjoner om vekst og setter seg et mål om vekst ( omsetning, bunnlinje, økning i ansatte, nye ideer for

innovasjon mv.) Målbedriften forplikter seg til a) En kartlegging av bedriften sitt ståsted- O- punkts- analyse& 360 graders screening

b) Bruk avmetoder og verktøy som næringshagen bruker ovenfor sine målbedrifter, c) En utviklingssamtale i løpet av året.

Sum timebruk: 6-10 timer. Bedriften betaler en pris som er støttet med midler fra Siva avhengig av alder på bedriften.

 

I tillegg til en god gjennomgang og bevisstgjøring av bedriften sitt ståsted, blir målbedriften en del av næringshagenettverket

som betyr: tilbud av ulike kompetansetilbud, nettverk til andre bedrifter og relevant miljø (lokalt, regionalt og nasjonalt),

synliggjøring av målbedriften via næringshagen sine kanaler, tilbud om fasiliteter (kontorplass og fellesfunksjoner eller

leie av møterom mv.)

 

Vil du vite mer, ta kontakt!

 

Verktøy/ maler

Målbedriftsavtale

O-punktsanalyse- veksthjulet