Starte bedrift

Starte bedrift?

 

Går du med en etablerer i magen og vurderer å starte en bedrift? Da er Ryfylke Næringshage rette plassen å

henvende seg til. Det er sikkert en del du lurer på i forbindelse med å realisere en forretningside.

 

Ryfylke Næringshage har ulike verktøy og metoder for veiledning.

 

Finnøy og Rennesøy kommune kjøper tjenester av Ryfylke Næringshage til en førstelinje- tjeneste. Dette betyr at kommunene betaler for de to første timene du måtte ha behov for. Denne tiden brukes stort sett til en introduksjonssamtale hvor vi går igjennom generelle tema for bedriftsetablering. Vi bruker Osterwalder sin forretningsmodell som et utgangspunkt for videre arbeid med etablering av din bedrift. På denne måten "bygger" vi kjelleren og et fundement for at din ide skal lykkes.

 

Som deltaker i SIVA sitt næringshageprogram jobber vi også med ideer og bedrifter som har behov for ytterligere tjenester fra Ryfylke Næringshage, d.v.s ytterligere hjelp og veiledning i utvikling og etablering av bedriften din.Din bedrift blir en målbedrift i næringshagen og du får en redusert pris på tjenester fra oss.

 

Enkelte ideer resulterer i forprosjekt og hovedprosjekter. Her tilbyr også Ryfylke Næringshage å lede prosjekt på vegne av bedriften/ etablereren. Ryfylke Næringshage gjennomfører også prosjekt og satsinger på oppdrag fra kommuner, foreninger mv.

 

Samarbeidet med Ipark i Stavanger om opptak av såkalte inkubatorbedrifter er også en del av tjenestetilbudet vårt. Inkubatorideer, eller inkubatorbedrifter er ideer som har vekstpotensiale nasjonalt, eller internasjonalt.

 

For bønder og landbruksbedrifter tilbyr vi hjelp og veiledning for ulike tilskuddsordninger i Innovasjon Norge. Vurderer du å bygge sauehus, melkefjøs e.l, gir vi hjelp til å finne fram til de beste tilskuddsordningene. Kanskje vil du starte en ny næring på gården, utvikle et nytt produkt? Uansett. Vi er der for å hjelpe og veilede.

 

Ryfylke Næringshage har en full stilling som lokal matrådgiver. Går du med tanker om å utvikle nye matprodukt og lurer på hvordan du skal gå fram, ta kontakt.

 

Går du til "nyttige" etablererlinker under denne siden, finner du nærmere informasjon og kunnskap om å starte din egen bedrift. Vi vil også legge ut metoder og verktøy etterhvert som vi får disse ferdig.

 

Ryfylke Næringshage as

Judaberg,4160 Finnøy

tlf: 51 71 45 15 e-post:fnhage@finnoy.com